RADA REDAKCYJNA

Redaktor Naczelny
Olga Przybyla
(Uniwersytet Śląski w Katowicach – olga.przybyla@us.edu.pl)

Sekretarz
Katarzyna Niesporek
(Uniwersytet Śląski w Katowicach – katarzyna.niesporek@us.edu.pl)

Redaktorzy językowi
Michał Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Anna Maraś (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Członkowie
Mieczysław Chęciek (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)
Grażyna Jastrzębowska (Uniwersytet Opolski)
Katarzyna Kaczorowska-Bray (Uniwersytet Gdański)
Barbara Kasica (Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach)
Tatiana Lewicka (Centralny Szpital Kliniczny ŚUM im. Kornela Gibińskiego w Katowicach)
Alina Maciejewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Agnieszka Myszka (Uniwersytet Rzeszowski)
Joanna Siuda (Śląski Uniwersytet Medyczny)