NOTA TOM 1

tom1W dziedzinie polskiej logopedii pojawia się nowe pismo Logopedia Silesiana. Jego celem jest prezentowanie dokonań i przemyśleń współczesnych terapeutów mowy i języka z kraju i z zagranicy oraz promowanie logopedycznego dorobku osób współpracujących od kilkunastu lat z prężnie działającymi podyplomowymi studiami logopedii w Uniwersytecie Śląskim.

Logopedia łączy wiedzę i doświadczenie wielu obszarów nauki: lingwistyki, dyscyplin medycznych, psychologii, pedagogiki, przyczyniając się do rozwoju badań nad poznawczymi możliwościami człowieka oraz jego zdolnościami interakcyjnymi.

Tematy i treści artykułów pierwszego tomu Logopedii Silesiany ukazują interdyscyplinarny charakter postępowania logopedycznego i obejmują swym obszarem perspektywę medycznego, lingwistycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach.

Lektura pisma skłania do teoretycznych poszukiwań i dociekań wokół zagadnień dotyczących teorii logopedii oraz przemyśleń związanych z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie wspierania osób z różnymi rodzajami zaburzeń zdolności komunikacyjnej.

Prof. dr hab. Marian Kisiel
Przewodniczący Rady Naukowej „Logopedii Silesiany”