NOTA TOM 4

„Logopedia Silesiana” po raz kolejny skłania do teoretycznych poszukiwań i dociekań wokół zagadnień dotyczących teorii logopedii oraz przemyśleń związanych z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie wspierania osób z różnymi rodzajami zaburzeń zdolności komunikacyjnej. Logopedia łączy bowiem wiedzę i doświadczenie wielu obszarów nauki: lingwistyki, dyscyplin medycznych, psychologii, pedagogiki, przyczyniając się do rozwoju badań nad poznawczymi możliwościami człowieka oraz jego zdolnościami interakcyjnymi.

Zgodnie z tradycją czasopisma tom gromadzi prace naukowe oraz studia, których autorzy na wiele sposobów omawiają podejście do diagnozy i terapii logopedycznej, łącząc rzetelną, najnowszą wiedzę z praktyką. Składające się na czwarty tom artykuły zarówno opisują i objaśniają wielorakie stany zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych, jak i określają metody postępowania terapeutycznego dla poszczególnych zaburzeń, wykorzystując wiedzę na temat sposobów ich łagodzenia.

Lektura pisma zainteresuje nie tylko logopedów, lekarzy, pedagogów i rodziców, ale także tych, którym bliskie są językowe i komunikacyjne zagadnienia, służące terapii mowy.

Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel
Przewodniczący Rady Naukowej „Logopedii Silesiany”