REVIEWERS COMMITTEE

Jacek Błeszyński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Paul Corthals (University Ghent, Belgia)

Ewa Czaplewska (Uniwersytet Gdański)

Dobrinka Georgiewa (South-West University, Bułgaria)

Grażyna Gunia (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Edward Łuczyński (Uniwersytet Gdański)

Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski)

Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Katarzyna Plutecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Małgorzata Rocławska-Daniluk (Uniwersytet Gdański)