Advisory Board

Chair of the Advisory Board
Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Paul Corthals (University Ghent, Belgia)

Dobrinka Georgiewa (South-West University, Bułgaria)

Stanisław Grabias (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej)

Elena Kitik (Russian Academy of Education, Institute of Special Education, Moskwa, Rosja)

Péter Lajos (Uniwersytet Eötvös Loránd „Bárczi Gusztáv” w Budapeszcie, Węgry)

Dawid Larysz (Centrum Onkologii w Gliwicach – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie)

Stanisław Milewski (Uniwersytet Gdański)

Tatiana Nikolaeva (Russian Academy of Education, Institute of Special Education, Moskwa, Rosja)

Grzegorz Opala (Śląski Uniwersytet Medyczny)

Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Józef Porayski-Pomsta (Uniwersytet Warszawski)

Henryk Skarżyński (Światowe Centrum Słuchu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu)

Aldona Skudrzyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Leszek Szewczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Seyhun Topbas (Anadolu University, Turcja)

Kateřina Vitaškova (Univerzity Palackého w Ołomuńcu, Czechy)

Tomasz Woźniak (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej)